خدماتی که در حوزه‌ی طراحی و تجهیز مراکز نوآوری و فناوری توسط فینوداد ارائه می‌شود عبارتند از:

image

   خدمات مرکز نوآوری فینوداد در حوزه‌ی

طراحی و تجهیز مراکز نوآوری و فناوری

  • مشاوره
  • طراحی داخلی
  • طراحی پلت‌فرم
  • طراحی فرآیندهای کاری
  • زیرساخت و تجهیزات