فرم ثبت چالش‌های سازمانی

      finodad_Forms
مرکز نوآوری فینوداد در راستای شناسایی چالش‌های سازمانی و بررسی و اولویت‌بندی آن‌ها از تمامی همکاران گرامی دعوت به‌عمل می‌آورد که مشکلات و چالش‌های سازمانی مدنظر خود را به اشتراک گذارند.
هدف ما، انتخاب آن دسته از چالش‌هایی است که راه‌حل‌های نوآورانه برای مرتفع شدنشان قابل تصور است. راه‌حل‌ها در چارچوب نظام نوآوری شرکت و با بهره‌گیری از پتانسیل‌های دانشگاه‌های برتر کشور، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها، و سایر منابع بیرونی و نیز پتانسیل‌های داخلی سازمان حاصل خواهند شد.
‌‌
  ‌

لطفا تمامی فیلدهای زیر را بادقت تکمیل نمائید:
 ‌
تعاریف متفاوتی برای «چالش» ارائه شده است؛ اما منظور ما از چالش، هرگونه مساله‌ی اساسی، تعارض، مانع و مشکل، آسیب و آفت در سازمان می‌باشد.
ذی‌نفعان، افراد و گروه‌ها و سازمان‌هایی هستند که روی اقدام‌های یک بنگاه اقتصادی تأثیر می‌گذارند یا این‌که اقدام‌های بنگاه اقتصادی روی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. هر ذی‌نفع را در یک سطر جداگانه وارد نمایید.