خدماتی که در حوزه‌ی انجام برنامه‌های پژوهشی در حوزه‌های فین‌تک، فناوری‌های دیجیتال و بانکداری توسط فینوداد ارائه می‌شود عبارتند از:

image

   خدمات مرکز نوآوری فینوداد در حوزه‌ی

انجام برنامه‌های پژوهشی در حوزه‌های فین‌تک، فناوری‌های دیجیتال و بانکداری

  • برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای پژوهش‌های بنیادی در حوزه‌های فین‌تک، فناوری‌های دیجیتال و بانکداری
  • اجرای پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی معتبر
  • ارائه‌ی راه‌حل‌های نوآورانه و مبتنی بر پژوهش‌های بنیادی برای مسائل سازمان‌ها در حوزه‌ی بانکداری و فین‌تک