خدماتی که در حوزه‌ی برگزاری رویدادهای نوآوری و فناوری توسط فینوداد ارائه می‌شود عبارتند از:

image

   خدمات مرکز نوآوری فینوداد در حوزه‌ی

  برگزاری رویدادهای نوآوری و فناوری

 • جشنواره (فستیوال)
 • نمایشگاه
 • استارت‌آپ ویکند
 • رویدادهای سنجش و اعتبارسنجی ایده
 • انواع مسابقه و چالش
 • گردهم‌آیی
 • سمینار
 • رویدادهای شبکه‌سازی
 • بوت کمپ
 • آپاتون و هکاتون
 • ورک‌شاپ (کارگاه)
 • فوروم
 • استارت‌آپ تریگر
 • مدرسه‌ی کسب‌وکار
 • مدرسه‌ی کارآفرینی