در این گونه از نوآوری، تمام فعالیت‌های مربوط به نوآوری از الهام ایده تا آماده کردن پروتوتایپ در قالبی درون‌سازمانی انجام می‌پذیرد.

مرکز نوآوری فینوداد در حوزه‌ی نوآوری درون‌سازمان خدمات ذیل را ارائه می‌نماید:

image

   خدمات مرکز نوآوری فینوداد در حوزه‌ی

   نوآوری سازمانی

  • تدوین فرآیندهای نوآوری سازمانی
  • طراحی و پیاده‌سازی پلت‌فرم نوآوری درون‌سازمانِ اختصاصی برای سازمان‌ها
  • مشاوره‌ی فنی
  • برگزاری رویدادهای نوآوری و جمع‌آوری ایده
  • شبکه‌سازی
  • طراحی و اجرای چالش و مسابقه
  • آموزش، منتورینگ و مشاوره