مشارکت برای به کارگیری رویکرد چابک در یک سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال اغلب کارها از طریق طیفی از کارمندانی صورت می‌گیرد که برای گزارش‌دهی از چارچوب رسمی مشابه یا از فرآیندهای استاندارد مشترک استفاده نمی‌کنند. سازمان شبکه‌ای از کارمندانی است که در سراسر فرآیندهای کاری اصلی و موقت تشکیل شده و مدیر این شبکه باید برای بهره‌مندی از مزایای واقعی مقیاس دست به اقداماتی بزند.

  • وابستگی‌های متقابل میان تیم‌های مختلف را ترسیم کنید تا ریسک‌های بالقوه را شناسایی کرده و برای آنها برنامه‌ریزی کنید.
  • برای شناسایی متخصصان با استعداد اما گمنامی که می‌توانند بار مسئولیت را از دوش بازیگران کلیدی پرمشغله بردارند، یک برنامه ” الماس پنهان” طراحی کنید. قابلیت‌ها را با نیازهای درون شبکه مطابقت دهید؛ از طرق مختلف بین افراد تازه وارد و افراد باتجربه ارتباط برقرار و محیط جامع و قابل اعتماد ایجاد کنید.
  • با تعیین اهداف مشخص و اعطای پاداش به کارمندانی که در مشارکت‌های چابک حضور دارند، بین افرادی که فعالیت مشابهی انجام می‌دهند، ارتباط برقرار کنید؛ از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای شناسایی سیلوها استفاده کنید؛ انجمن‌های تخصصی را برای تبادل مهارت‌ها یا منابع ایجاد کنید.
  • کارمندان پرمشغله را شناسایی کنید و توجه داشته باشید که بار سنگین مسئولیت بر دوش کارمندان ممکن است مانع از مشارکت چابک شود.کارمندان پرمشغله را به تقسیم وظایف خود تشویق کنید.
  • سازمان خود را درون اکوسیستم گسترده تصور کنید و توسعه بازارهای جدید و تهدیدها و فرصت‌هایی که به دنبال دارند را زیر نظر داشته باشید.
[vc_row][vc_column][cz_contact_form_7 cf7="CF7 Quick Contact form" id="cz_59646" css_dd=".vc_custom_1510049133852{padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;border-radius: 20px !important;}" sk_label="color:#727272;margin-left:20px;" sk_input="padding-right:20px;padding-left:20px;"][/vc_column][/vc_row]