خدماتی که در حوزه‌ی منتورینگ، آموزش و تولید محتوا توسط فینوداد ارائه می‌شود عبارتند از:

image

   خدمات مرکز نوآوری فینوداد در حوزه‌ی

  منتورینگ، آموزش و تولید محتوا

  • ارائه‌ی خدمات منتورینگ (شبکه‌ی منتورشیپ)
  • تولید محتوا: نشریه، گاه‌نامه، کتاب، پژوهش‌های موردی
  • آموزش‌های تخصصی کارآفرینی و کسب‌وکار
  • دوره‌های آموزشی نوآوری و خلاقیت فردی و سازمانی
  • انواع کارگاه، مدرسه و دوره در حوزه‌ی فین‌تک، فناوری‌های دیجیتال و بانکداری