مراکز و دفاتر مرکز نوآوری فینوداد

دفتر مرکزی: خیابان احمد قصیر (بخارست) - نبش کوچه نهم - پلاک ۳۴ - تلفن: ۸۸۷۰3506
دفتر پارس: خیابان ایرانشهر، کوچه مهزاد، پلاک ۶-شرکت پارس تکنولوژی سداد
دانشگاه امیرکبیر: خیابان انقلاب - کوچه‌ی بالاور - برج فنواری ابن‌سینا -
باکس شریف: خیابان آزادی - خیابان حبیب‌الله - خیابان قاسمی - جنب جهاد دانشگاهی شریف – مجتمع باشگاه کسب‌وکار دانش‌بنیان (باکس شریف)