• دوره‌های شتابدهی شرکت داشته‌اید؟
    • آیا تا به حال جذب سرمایه داشته‌اید؟
    • آیا تیم دارید؟
    • وضعیت کنونی استارتاپ؟
  • نام و نام خانوادگیسال تولدرشته و مقطع تحصیلینقش در تیمآدرس ایمیل