• دفتر مرکزی: خیابان احمد قصیر (بخارست) - نبش کوچه نهم - پلاک - تلفن: ۸۸۷۰۲۳۵۴
  • info at finodad.com
  • @finodad