• اعضای تیم فینوداد
 • فاطمه کهن سال
  فاطمه کهن سال
  رئیس حسابداری
 • فائزه حسین‌پور
  فائزه حسین‌پور
  کارشناس اداری
 • ایمان یگانه‌جو
  ایمان یگانه‌جو
  کارشناس کسب و کار