تعداد بسیاری از مدیران سازمان‌‌‌‌‌‌ها، به جای استخدام استعدادهای گران قیمت درحوزه دانش داده، سعی می‌‌کنند سطح مهارت‌های تحلیلی، از جمله آنالیتیکس پیشگویانه را در کارمندان فعلی‌شان ارتقا بدهند.
برای پیاده سازی موثر این روش، سازمان‌ها باید:

  • اهدافی که اعضا گروه باید در مورد آنها به یادگیری بپردازند را به شکلی شفاف مشخص کنند. به جای تمرکز روی اصطلاحات مبهمی به نام “دانشمند داده” سعی کنند مجموعه­ای از مهارت‌ها و نقش‌هایی را تعریف کنند که خاص‌تروتخصصی‌تر باشد.به عنوان نمونه مدیر آنالیتیکس پیشگویانه
  • قبل از ورود به مرحله انتخاب نرم‌افزار، روی بهبود مهارت‌ها تمرکز کنند. ابزار یادگیری ماشین، تنها بخش کوچکی از فرآیند بزرگتر سازمانی است. سازمان‌ها باید گروه‌ها را برای مدیریت فرآیندادغام و با یادگیری ماشین آماده کنند وتا زمانیکه این آمادگی بدست نیامده، عمل انتخاب نرم افزار تحلیلی را به تعویق بیاندازند.
  • به سمت جویدن اعداد خیز برندارند. هر پروژه آنالیتیکس پیشگویانه، از مجموعه‌ای از گام‌ها تبعیت می‌کند. درگام اول، باید چگونگی پیاده سازی و توسعه پروژه مشخص شود، سپس باید عقب‌گرد شود تا مشخص شود چه پیش‌بینی‌هایی مورد نیاز هستند و برای انجام این پیش‌بینی، از چه داده‌ای باید استفاده شود.
  • در پروژه‌های آزمایشی اولیه، از یک مشاوره خارجی در حوزه یادگیری ماشین بخواهند تا در بخش‌های کلیدی فرآیند به آن‌ها کمک کند. یک متخصص کمی مورد نیاز است تا در عملیاتی از قبیل تعیین اهداف پیش‌بینی، آماده سازی داده‌های آموزشی و اجرای فرآیند یادگیری ماشین برای تولید مدل، به سازمان کمک کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.