همکاران محترم در صورتی که ده سیم کارت در مالکیت شما باشد امکان صدور سیم کارت سامان تل وجود ندارد خواهشمند است قبل از ثبت نام یکی از دو روش زیر استعلام نمایید:
1- ارسال کد ملی به شماره‌ی پیامکی 3000150
2- استفاده از نشانی https://mobilecount.cra.ir
سپس اقدام به ثبت نام نمایید.