مدرسین فینوداد

محمد گرویی

به عنوان مدرس دانشگاه، دانشجوی دکترای کارآفرینی گرایش کسب‌وکار و فعال زیست بوم استارتاپی؛ به راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآور و نهادهای کارآفرینانه


ادامه مطلب

فرهنگ باقری

مدیر کل توسعه کسب و کار دانش بنیان
مدیریت اجرایی کارخانه نوآوری های وی(شعبه پارک فناوری پردیس زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)


ادامه مطلب

جمال قمری

17 سال سابقه تدریس و آموزش در سازمانها و موسسات
متخصص مهارتهاي مذاکره، متقاعدسازي و فن بیان
مشاور و مدرس در شبکه جهانی مدیریت نوین


ادامه مطلب

حمید صباغی

مهندسی صنایع، MBA دانشگاه تهران، DBA موسسه آرمان
و هم بنیانگذار شرکت دانش بنیان صبابیت
و بنیانگذار ایران مدیسم
و مشاور تبلیغات ساالر عقیلی


ادامه مطلب

محمد گرویی

به عنوان مدرس دانشگاه، دانشجوی دکترای کارآفرینی گرایش کسب‌وکار و فعال زیست بوم استارتاپی؛ به راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآور و نهادهای کارآفرینانه


ادامه مطلب

فرهنگ باقری

مدیر کل توسعه کسب و کار دانش بنیان
مدیریت اجرایی کارخانه نوآوری های وی(شعبه پارک فناوری پردیس زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)


ادامه مطلب