شرکت‌ها روی گنجی از داده نشسته‌اند که می‌تواند برای جامعه مفید و سودمند باشد. درست است که تعدادی از عملیات‌های چندمنظوره از داده، با شکست مواجه شده‌اند، ولی باعث شرم شرکت‌هاست اگر بخواهند بدون هیچ استفاده‌ای، صرفا به انباشتن داده بپردازند. اصول هدایتگر ساده‌ای وجود دارد که شرکت‌ها با پیروی از آنها، می‌توانند فرآیند استفاده چندمنظوره از داده‌هایشان را با موفقیت به انجام برسانند.

زمانی که می‌خواهید در مورد نحوه به اشتراک‌گذاری داده‌هایتان به نفع رفاه عمومی تصمیم‌گیری کنید، بهترین نوع داده‌های در دسترس را شناسایی کنید؛ سپس، یک معیار به شکل عمومی انتخاب کنید و یک هدف کوچک تعیین کنید تا متوجه شوید که آیا می‌توانید ارزش معناداری بیافرینید یاخیر.

اگر داده‌های شما با معیارهای موجود منطبق نیست، علت را پیدا کنید. اگر تفاوت‌ها زیاد هستند و به هیچ عنوان امکان ایجاد تطبیق وجود ندارد، در ارزشی که داده‌هایتان درآن بعد ایجاد می‌کنند، تجدید نظر کنید. نقاط قوت و محدودیت داده‌هایتان را شناسایی کنید ودرمورد آنها شفاف رفتار کنید.

با محققان و سیاست‌گذاران خارجی همکاری کنید تا ارزیابی درستی از میزان علاقه عمومی به داده‌هایتان داشته باشید، محصولی بسازید که معتبر باشد و بینشی را توسعه دهید که برای سطح گسترده‌تری از مخاطبان، ایجاد ارزش کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.