• اعضای تیم فینوداد
 • سید امیر حسین شبیری
  سید امیر حسین شبیری
  مدیرعامل
 • محمدمهدی جهان بزرگی
  محمدمهدی جهان بزرگی
  رئیس هیئت مدیره
 • مهدی دهقان اناری
  مهدی دهقان اناری
  عضو هیئت مدیره
 • احد سعیدی
  احد سعیدی
  معاون سرمایه گذاری
 • رضا امیدوار تجریشی
  رضا امیدوار تجریشی
  معاونت کسب و کار
 • افسانه جباریان
  افسانه جباریان
  مدیر آکادمی