• برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت فناوران نوآور سداد(فینوداد)

  برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت فناوران نوآور سداد(فینوداد)

   

  مجمع عمومی عادی سال 1401 شرکت فناوران نوآور سداد(فینوداد) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت فینوداد مجمع عمومی عادی این شرکت به ریاست مرتضی شکوری نماینده پرداخت الکترونیک سداد و با حضور نماینده سهام‌داران،‌ اعضای هیئت مدیره و بازرسان حسابرس برگزار شد.

  این مجمع روز چهارشنبه 30/01/1402 در محل شرکت داده ورزی سداد برگزار شد،‌ در این جلسه ضمن قرائت و بررسی عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و پاسخگویی به سوالات سهامداران، صورت‌های مالی شرکت فینوداد به استناد گزارش سازمان حسابرسی به تائید و تصویب مجمع عمومی عادی شرکت رسید.

  برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت فناوران نوآور سداد(فینوداد)

   

  در این مجمع که با حضور مهندس سید امیرحسین شبیری مدیرعامل فینوداد و نمایندگان سایر سهامداران برگزار شد، ابتدا حسابرس و بازرس قانونی گزارش خود را ارائه کردند و سپس مهندس شبیری به ارائه گزارش اقدامات و دست‌آوردهای سال گذشته فینوداد پرداخت و وضعیت بخش‌های مختلف فینوداد را مورد بررسی قرار دادند.

  برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت فناوران نوآور سداد(فینوداد)